Ελλάδα, η ταχύτερα αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή χώρα την περίοδο 2017-2020!

Η κυβέρνηση με το κουαρτέτο προβλέπουν αναπτυξιακό ρυθμό της ελληνικής οικονομίας εντός του 2017 γύρω στο 2,7%. Με αναμενόμενα μέσα επίπεδα πληθωρισμού 0,5% τον επόμενο χρόνο, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο προβλέπει ότι την περίοδο 2016-2017, το ονομαστικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) από 174,9 θα αυξηθεί σε 180,8 δις ευρώ (€). Αξιοσημείωτο είναι ότι στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2017-2020, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ προσβλέπει σε μέσους ετήσιους αναπτυξιακούς ρυθμούς 3,3%, θεωρώντας έτσι την Ελλάδα ως την ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) κατά την επόμενη τετραετία. Λόγω της επιταχυνόμενης αναπτυξιακής διαδικασίας κατά την περίοδο 2017-2020, η κυβέρνηση προβλέπει ότι το σύνολο των άμεσων και των έμμεσων φόρων θα αυξάνουν ετησίως τουλάχιστον κατά 2,2 δις €. Παράλληλα, την περίοδο αυτή προϋπολογίζεται η άνοδος των εσόδων της γενικής κυβέρνησης τουλάχιστον κατά τρία δις € κάθε χρόνο.

Αν οι  ποσοτικοί στόχοι των κρατικών εσόδων επιτευχθούν, τότε ο λόγος πρωτογενές κρατικό πλεόνασμα/ΑΕΠ το 2017 θα διαμορφωθεί σε 1,75%, το 2018 σε 2,5% και τα έτη 2019 και 2020 σε 3,5%. Ιδιαίτερη αίσθηση προξενεί η πρόβλεψη στελεχών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, όπως οι υπουργοί Ευκλείδης Τσακαλώτος, Γεώργιος Σταθάκης, Δημήτριος Παπαδημητρίου, Πάνος Καμμένος, κ.ά., ότι, την περίοδο 2017-2027 ο μέσος ετήσιος αναπτυξιακός ρυθμός της Ελλάδας θα προσεγγίσει το 3,5%, με συνέπεια επί δέκα συναπτά έτη ο λόγος πρωτογενές κρατικό πλεόνασμα/ΑΕΠ να διατηρείται σταθερά στο 3,5%. Πασιφανές είναι ότι η επίτευξη του συνόλου των δημοσιονομικών στόχων το 2017, εξαρτάται άμεσα και καθοριστικά  από την προβλεπόμενη ανάπτυξη της εθνικής μας οικονομίας με 2,7%. Οπότε το ζωτικής σημασίας ερώτημα που ανακύπτει είναι: Η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί το 2017 με ρυθμό 2,7%; Ειλικρινά δεν γνωρίζουμε σε ποιους αντικειμενικούς παράγοντες, βασίζεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και ευαγγελίζεται αναπτυξιακές επιδόσεις γύρω στο 3%. Η διατηρήσιμη αναπτυξιακή διαδικασία της οποιασδήποτε χώρας του πλανήτη, προϋποθέτει την ταυτόχρονη υλοποίηση τριών βασικότατων οικονομικών στόχων. Την διαρκή αύξηση των εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, την άνοδο της επενδυτικής δαπάνης σε πάγιο κεφάλαιο και τις σημαντικές εισροές ξένων κεφαλαίων για “άμεσες επενδύσεις” (direct investments).

Ας δούμε τι λένε τα διαθέσιμα στοιχεία: 1) Την περίοδο 2015-2016, οι εξαγωγές της χώρας σε αγαθά και υπηρεσίες από 53 εκτιμάται ότι μειώθηκαν σε 50 δις €. Αν το 2017, η εθνική μας οικονομία αναπτυχθεί με 2,7%, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα πρέπει από 50 δις το 2016 να αυξηθούν τουλάχιστον σε 55 δις € το 2017. 2) Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας, οι εισροές ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις την περίοδο 2012-2016 ανέρχονται μόλις σε 0,7 δις € κατά μέσο όρο κάθε χρόνο. Η βάση δεδομένων της Παγκόσμιας Τράπεζας μας πληροφορεί, ότι, οικονομίες χωρών που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με την ελληνική οικονομία και επιτυγχάνουν αναπτυξιακές επιδόσεις γύρω στο 3%, διαπιστούται ότι οι ετήσιες εισροές ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις συνήθως ξεπερνούν τα 5 δις €. Ερώτημα: Υπάρχουν τα κατάλληλα κίνητρα και οι ανάλογες αντικειμενικές πολιτικοοικονομικές συνθήκες στη χώρα μας, ώστε την περίοδο 2017-2020 οι ετήσιες εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων στην ελληνική οικονομία να κυμαίνονται γύρω στα 5 δις €; 3) Με κριτήριο τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), την περίοδο 2015-2016 το σύνολο της δημόσιας και της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας με βάση τον όγκο σε κυβικά μέτρα (m3) μειώθηκε -31%. Δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε, ότι, την περίοδο 2008-2016 η οικοδομική δραστηριότητα στη χώρα μας σημείωσε συνολικό ποσοστό μείωσης -164%. Ποιοι είναι οι αντικειμενικοί παράγοντες που συνηγορούν στην αντιστροφή της οικοδομικής δραστηριότητας, ώστε το αρνητικό πρόσημο της περιόδου 2008-2016 να μετατραπεί σε θετικό το 2017; Και μάλιστα, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ να υποστηρίζει ότι την περίοδο 2017-2020 η ελληνική οικονομία θα είναι η ταχύτερα αναπτυσσόμενη χώρα της ΕΕ; Από λόγια χορτάσαμε. Λέτε τα κουραφέξαλα των αλμπάνηδων  να φέρουν την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας;

Άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στην ημέρησια εφημερίδα Kontranews στις 4.1.2017.

This entry was posted in Γενικά, Ελληνική Κρίση, Ελληνική Οικονομία. Bookmark the permalink.