Με ανύπαρκτες άμεσες επενδύσεις, η Ελλάδα θα συνεχίσει να σέρνεται στο τούνελ της ύφεσης

Το ισοζύγιο χρηματοοικονομικών συναλλαγών αποτελεί κομβικής σημασίας λογαριασμό του “ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών”. Στον “λογαριασμό χρηματοοικονομικών συναλλαγών”, καταγράφονται όλες οι μορφές κεφαλαιακών ροών που εισρέουν ή εκρέουν από τη χώρα. Στα πλαίσια του λογαριασμού χρηματοοικονομικών συναλλαγών, υπάρχει ένας επιμέρους λογαριασμός που απεικονίζει την εξέλιξη των “άμεσων επενδύσεων” (direct investments). Σε χώρες σαν την Ελλάδα, με διαχρονικά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών και με οξύτατα προβλήματα ρευστότητας ως προς την εξυπηρέτηση του τεράστιου εξωτερικού τους χρέους, οι άμεσες επενδύσεις αποτελούν τον σημαντικότερο λογαριασμό του ισοζυγίου πληρωμών. Ουσιαστικά, οι εισροές ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις, αντιπροσωπεύουν ξένους αποταμιευτικούς πόρους που από την αλλοδαπή εισρέουν στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα της χώρας και αξιοποιούνται ιδίως σε επενδυτικά προγράμματα παγίου κεφαλαίου. Οι εισροές ξένων κεφαλαίων ωφελούν ποικιλοτρόπως μια χώρα. Για παράδειγμα, τα εισρέοντα ξένα κεφάλαια δίνουν την δυνατότητα στη χώρα να εξασφαλίζει συναλλαγματοφόρους πόρους για την εξυπηρέτηση του εξωτερικού της χρέους, συντελούν στην αύξηση των εγχώριων τραπεζικών καταθέσεων, κ.λπ.
Οι εκροές εγχώριων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις αντανακλούν τις επενδύσεις που έλληνες επιχειρηματίες κάνουν σε άλλες χώρες. Απεναντίας, οι εισροές ξένων κεφαλαίων στην Ελλάδα αντικατοπτρίζουν τις επενδύσεις που αλλοδαποί επιχειρηματίες πραγματοποιούν στη χώρα μας. Η διαφορά μεταξύ εκροών και εισροών επενδυτικών κεφαλαίων, συνιστά τις “καθαρές άμεσες επενδύσεις” (net direct investments). Τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, αποκαλύπτουν ότι το 2015 οι “καθαρές άμεσες επενδύσεις” στη χώρα μας ανήλθαν μόλις σε 0,6 δις ευρώ (€). Αυτό σημαίνει ότι η διαφορά μεταξύ εισροών και εκροών κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις ανήλθε στο μηδαμινό ποσό των 0,6 δις €. Με καθαρές άμεσες επενδύσεις μερικών δεκάδων ή εκατοντάδων εκατ. €, η Ελλάδα δεν έχει καμία θετική αναπτυξιακή προοπτική και θα εξακολουθεί να παραμένει καταχρεωμένη και στο διηνεκές χρεοκοπημένη. Εφόσον η ελληνική οικονομία λόγω της σφοδρότατης οικονομικής-δημοσιονομικής κρίσης που την μαστίζει τα τελευταία χρόνια, δεν δημιουργεί νέους αποταμιευτικούς πόρους για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, η ασφαλέστερη και παραγωγικότερη λύση είναι η παροχή κινήτρων για την αύξηση της εισροής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.
Ακόμα και οι πόροι του ΕΣΠΑ θεωρούνται άμεσες επενδύσεις, καθότι εισρέουν στη χώρα μας από τα διάφορα κοινοτικά ταμεία για επενδυτικούς σκοπούς. Συνεπώς, το αποτελεσματικότερο φάρμακο για έξοδο από το τέλμα της ύφεσης, την διατηρησιμότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας και τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, είναι η αύξηση των άμεσων επενδύσεων από την οποιαδήποτε ξένη πηγή, όπως ΕΣΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ, κ.λπ. Την περίοδο 2009-2015, που η Ελλάδα ήταν καθηλωμένη στο βούρκο της ύφεσης, οι καθαρές εισροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις ανήλθαν σε μερικές εκατοντάδες εκατ. ευρώ. Απεναντίας, σε χώρες σαν τις Ιρλανδία, Ισπανία, Πορτογαλία, Τουρκία, Νότια Κορέα, Ουγγαρία, κ.ά., οι εισροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις ανήλθαν σε πολλά δις €. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι μεγάλες εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, δίνουν την δυνατότητα σε χώρες σαν την Ελλάδα με πελώριο δημόσιο χρέος, να βρίσκουν πολύτιμους χρηματικούς πόρους για την χρηματοδότηση σημαντικού μέρους των τεράστιων τοκοχρεολυτικών δαπανών. Συνεπώς, το φλέγον ερώτημα για την αναπτυξιακή εκτίναξη της χώρας μας είναι: Τι μέτρα οικονομικής πολιτικής απαιτούνται, για την αύξηση της εισροής ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις, ώστε η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας από προπαγανδιστικά κομματικά λόγια να καταστεί χειροπιαστό γεγονός; Οι κοινωνικοί εταίροι, όπως ΣΕΒ, ΣΕΤΕ, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΠΣΕ, ΣΒΒΕ, κ.ά., οφείλουν με προτάσεις και μέτρα οικονομικής πολιτικής, να συνδράμουν αποτελεσματικά στην εθνική προσπάθεια για την προσέλκυση ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.

Advertisements
This entry was posted in Γενικά, Ελληνική Οικονομία, Ισοζύγιο Πληρωμών, Kontranews. Bookmark the permalink.