Η κάμψη των εξαγωγών παρατείνει της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας

Ο πρωθυπουργός και το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, προσδοκούν στην ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας κατά τη διάρκεια του δευτέρου εξαμήνου του 2016, ώστε το 2017 να σηματοδοτήσει την οριστική έξοδο της χώρας από την παρατεταμένη ύφεση της περιόδου 2008-2016. Η ανάκαμψη ή η κάμψη της οποιασδήποτε χώρας του κόσμου, προμηνύονται από την εξέλιξη ορισμένων καίριων δεικτών οικονομικής δραστηριότητας. Για μικρές οικονομίες σαν την Ελλάδα, η πράξη καταδεικνύει ότι η πορεία του εξαγωγικού και του εισαγωγικού εμπορίου, συνιστά κομβικής σημασίας βαρόμετρο της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Όταν η χώρα πορεύεται με αξιόλογους αναπτυξιακούς ρυθμούς π.χ. 3% ή 4%, τόσο οι εξαγωγές όσο και οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών σημειώνουν ταυτόχρονη ανοδική τάση. Αξιοσημείωτο είναι ότι όσες χώρες θεωρούνται ανταγωνιστικές, συνήθως τα ισοζύγια τρεχουσών τους συναλλαγών είναι πλεονασματικά. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Κίνας. Την περίοδο 2000-2014, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών της Κίνας από 243 εκτοξεύτηκαν σε 2.340 δις δολάρια ($) και ταυτόχρονα οι εισαγωγές της από 226 αυξήθηκαν σε 2.110 δις $. Ναι μεν αμφότερες οι εξαγωγές και οι εισαγωγές της Κίνας σημειώνουν διαχρονική ανοδική τάση, ωστόσο την περίοδο αυτή το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών της συναλλαγών από 17 διευρύνθηκε σε 230 δις $, συντελώντας έτσι στην συνεχή ενίσχυση των συναλλαγματικών της διαθεσίμων.
Δυστυχώς, τα μαντάτα για το εξαγωγικό εμπόριο της χώρας μας είναι αποκαρδιωτικά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή), την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014/2015, οι εξαγωγές της Ελλάδος συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών από 25 μειώθηκαν σε 23,6 δις ευρώ (€), σημειώνοντας έτσι ποσοστιαία πτώση -5,6%. Από την άλλη μεριά, το εισαγωγικό εμπόριο της χώρας εξακολουθεί να σημειώνει καθοδική πορεία ως αποτέλεσμα της συνεχούς μείωσης της εσωτερικής ζήτησης αγαθών και υπηρεσιών. Την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2014/2015, οι εισαγωγές από 44 έπεσαν στα 39,9 δις €, παρουσιάζοντας ποσοστό μείωσης -9,3%. Η πτωτική τάση των εισαγωγών είναι αισθητή, λόγω διαιώνισης της ύφεσης που διέρχεται η εθνική οικονομία. Δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ότι η εθνική οικονομία διανύει πλέον όγδοο χρόνο ύφεσης. Λόγω της βαθύτατης οικονομικής κρίσης, την περίοδο 2008-2015, οι εισαγωγές προϊόντων από 63,0 εκτιμάται ότι θα πέσουν στα 43 δις €. Οι ανάγκες των νοικοκυριών σε καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, κινητά τηλέφωνα, τηλεοράσεις, απορρυπαντικά, είδη ένδυσης, ηλεκτρικές συσκευές, επιβατικά αυτοκίνητα, κ.ά., ικανοποιούνται τουλάχιστον κατά 80% με εισαγωγές, με συνέπεια η μείωση της εγχώριας καταναλωτικής ζήτησης να καθρεφτίζει την εντεινόμενη ύφεση του οικονομικού μας συστήματος.
Η καθήλωση των εξαγωγών πιστοποιεί το πολύ χαμηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας του οικονομικού μας συστήματος. Όπως προαναφέρθηκε, σε όλες τις χώρες του κόσμου, οι υψηλοί αναπτυξιακοί ρυθμοί συνεπάγονται την ταυτόχρονη άνοδο, τόσο των εξαγωγών όσο και των εισαγωγών. Ωστόσο, η διαχρονική ανοδική τάση των εξαγωγών, συνιστά τον σημαντικότερο μακροοικονομικό δείκτη, που επιβεβαιώνει ότι η οικονομία μιας χώρας βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά. Μικρές χώρες σαν την Ταιβάν, την Σουηδία, την Ιρλανδία, το Ισραήλ, την Σιγκαπούρη, κ.λπ., οι οποίες αναπτύσσονται με ικανοποιητικούς μέσους ετήσιους ρυθμούς, επιτυγχάνουν ποσοστιαίες εξαγωγικές επιδόσεις σε όγκο προϊόντων, που ξεπερνούν το 3% κάθε χρόνο. Στην περίπτωση της Ελλάδος, η επίτευξη μέσων ετήσιων αναπτυξιακών ρυθμών γύρω στο 4% κατά την επόμενη εικοσαετία, ώστε το δημόσιο χρέος να καταστεί βιώσιμο, απαιτούν την αύξηση της αξίας των εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες, τουλάχιστον τρία δις € κάθε χρόνο. Εμείς από τη θέση αυτή σχολιάζουμε την βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των βασικών δεικτών της ελληνικής οικονομίας. Μακάρι τους επόμενους μήνες το υφιστάμενο αρνητικό κλίμα να αντιστραφεί και οι κύριοι οικονομικοί δείκτες να αρχίσουν να βελτιώνονται, ώστε το δεύτερο εξάμηνο του 2016 να φανούν τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας.

Advertisements
This entry was posted in Ανταγωνιστικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη, Γενικά, Ισοζύγιο Πληρωμών, Kontranews. Bookmark the permalink.