Η πραγματική οικονομία αργοπεθαίνει και η παραοικονομία βασιλεύει

Οι περισσότεροι πολίτες είναι συνειδητοί γνώστες πως η διαφθορά του πολιτικοοικονομικού συστήματος και οι άνομες παραοικονομικές δραστηριότητες, ζουν και βασιλεύουν στην Ελλάδα των μνημονίων. Ο πρόεδρος πρωτοδικών Δρ. Αντώνιος Αλαπάντας, σε πρόσφατη εισήγησή του σε συνέδριο των Αθηνών για τον έλεγχο του καπνίσματος, υπογράμμισε ότι το 2015 το ελληνικό δημόσιο έχασε 650 εκατ. ευρώ (€) από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και μετά το 2009 οι πωλήσεις παράνομων προϊόντων καπνού αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς που προσεγγίζουν πλέον το 25% κάθε χρόνο. Ενώ την περίοδο 2009-2010 η ποσοστιαία αύξηση της κατανάλωσης παράνομων τσιγάρων ήταν 12,6%, την περίοδο 2014-2015 το ποσοστό αύξησης τείνει στο 25%. Αξιοσημείωτο είναι ότι αν και μετά το 2009 οι επίσημες πωλήσεις σε όγκο και αξία των προϊόντων καπνού εμφανίζουν πτωτική τάση, εντούτοις η εντυπωσιακή άνοδος στην εμπορία παράνομων καπνικών ειδών, συντελεί τελικά στην αύξηση των συνολικών πωλήσεών τους.
Εμφανές είναι ότι αν δεν υπήρχε το τεράστιο παράνομο εμπόριο καπνικών προϊόντων, τα κρατικά έσοδα από έμμεσους φόρους θα ήταν κατά μερικές εκατοντάδες εκατ. € υψηλότερα. Αδιαμφισβήτητο είναι ότι οι απώλειες του ελληνικού δημοσίου από άμεσους και έμμεσους φόρους, λόγω των παράνομων παραοικονομικών δραστηριοτήτων όπως λαθρεμπόριο (καπνικών προϊόντων, καυσίμων, ηλεκτρικών ειδών, ειδών ένδυσης, κ.ά.), πορνεία, εμπόριο ναρκωτικών, αρχαιοκαπηλεία, κ.λπ., εκτιμάται τουλάχιστον σε 25 δις € κάθε χρόνο. Η κατάρρευση των Δημοσίων Οικονομικών της χώρας το 2009 και η συνεχής επιδείνωσή τους μέχρι σήμερα, σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην εκτενέστατη άνομη παραοικονομία, τη σημαντικότερη ίσως ενδογενή παθογένεια της ελληνικής κοινωνίας. Τα στοιχεία που στις αρχές Δεκεμβρίου 2015 ανακοίνωσε το ΣΔΟΕ, αναφορικά με τις μεγάλες τραπεζικές καταθέσεις φυσικών προσώπων που δεν δικαιολογούνται από τις φορολογικές τους δηλώσεις, επιβεβαιώνουν για πολλοστή φορά την πελώρια έκνομη παραοικονομία στη χώρα μας. Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις συνταξιούχου με άνεργη σύζυγο έχοντας καταθέσεις 3,2 εκατ. €, ιδιωτικού υπαλλήλου με καταθέσεις 18,4 εκατ. €, ιδιοκτήτη καφενείου με καταθέσεις 3,6 εκατ. €, δικηγόρου που απέκρυψε εισοδήματα 2,6 εκατ. €, κ.λπ. Επίσης οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ εντόπισαν εκατοντάδες περιπτώσεις επιχειρήσεων που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια πολλών εκατ. ευρώ. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι το ΣΔΟΕ ανακάλυψε πολλές περιπτώσεις φυσικών προσώπων, που πλούτισαν χωρίς να αναφέρονται στις φορολογικές τους δηλώσεις, η πηγή και η προέλευση των εισοδημάτων τους.
Στην εποχή των μνημονίων η πραγματική οικονομία αργοπεθαίνει και η άνομη παραοικονομία ανθεί. Οι παράνομες παραοικονομικές δραστηριότητες αποτελούν τη γάγγραινα του νεοελληνικού κράτους. Τα πλοκάμια της άνομης παραοικονομίας έχουν απλωθεί σε όλα τα κανάλια της εθνικής μας οικονομίας. Η αύξηση των κρατικών εσόδων και η ώθηση της ελληνικής οικονομίας σε αναπτυξιακή τροχιά, εξαρτώνται άμεσα από την πάταξη των έκνομων παραοικονομικών δραστηριοτήτων. Η καταστολή της άνομης παραοικονομίας προϋποθέτει ριζοσπαστικές θεσμικές παρεμβάσεις και τόλμη από την πλευρά των κυβερνήσεων να συγκρουστούν με κατεστημένα συμφέροντα. Η πειθαρχία των Δημοσίων Οικονομικών και η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους της χώρας, προαπαιτούν την εξάλειψη των ενδογενών παθογενειών της ελληνικής οικονομίας, με κυριότερες την διαφθορά του πολιτικού συστήματος και την άνομη παραοικονομία.

This entry was posted in Γενικά, Διαφθορά-Αμοραλισμός Πολιτικού Συστήματος, Kontranews. Bookmark the permalink.