Ο Εναλλακτικός Δρόμος (ΜΕΡΟΣ E’)

Συνεχίζοντας τις προτάσεις μας για μια έξυπνη και αποτελεσματική αναπτυξιακή πολιτική, δηλαδή το κράμα των μέτρων οικονομικής πολιτικής που συνθέτουν τον Εναλλακτικό Δρόμο, παραθέτουμε στη συνέχεια τέσσερις καίριας σημασίας προτάσεις.
7) Η οικονομική πολιτική της Ιδιωτικοποίησης μπορεί να αποτελέσει καταλύτη της αναπτυξιακής διαδικασίας. Στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι η οικονομική πολιτική της ιδιωτικοποίησης δεν είναι εύκολη υπόθεση, αλλά μια μέθοδος πολιτικής που προϋποθέτει προσεκτικά βήματα και βαθύ συλλογισμό από τους αρμόδιους φορείς κατά την διαδικασία εφαρμογής της. Βασική επιδίωξη της πολιτικής της ιδιωτικοποίησης είναι να μεταφερθούν αρμοδιότητες του κράτους σε ιδιωτικά χέρια, με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους και την μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας. Η ιδιωτικοποίηση-αποκρατικοποίηση ως μέθοδος οικονομικής πολιτικής, αποσκοπεί κυρίως στην καλυτέρευση της ποιότητας των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών, στην προσφορά των παραγόμενων προϊόντων σε προσιτές τιμές προς τους πολίτες και στη βελτίωση της λειτουργίας του κρατικού τομέα. Με την εφαρμογή καλομελετημένων και εθνικά επωφελών πολιτικών ιδιωτικοποίησης, με την διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου το οποίο θα συντελεί στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας του ευρύτερου δημοσίου τομέα και με την ενθάρρυνση ανταγωνιστικών ιδιωτικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια των επιμέρους οικονομικών κλάδων, οι κρατικές δαπάνες όχι μόνο θα μειωθούν, αλλά ταυτόχρονα θα αποκτήσουν παραγωγικότερο χαρακτήρα και θα συμβάλλουν θετικά στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Η βιωσιμότητα των δημοσίων οικονομικών αποτελεί τη μεγάλη πρόκληση της ασκούμενης αναπτυξιακής πολιτικής.
8) Επιτακτική είναι η ανάγκη να χτυπηθούν στη ρίζα τους οι παράνομες δραστηριότητες της παραοικονομίας, όπως λαθρεμπόριο, φοροδιαφυγή, εισφοροδιαφυγή, αρχαιοκαπηλία, δωροδοκία, ξέπλυμα χρήματος κ.λπ. Η παραοικονομία προκαλεί την ανισοκατανομή του εθνικού εισοδήματος, τον ανισομερή επιμερισμό των φορολογικών βαρών, την απώλεια άμεσων και έμμεσων φόρων για το κράτος, τη μεγέθυνση της διαφθοράς, κ.λπ., με επακόλουθη την επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και τον εξαναγκασμό της σε αλυσιδωτές χρεοκοπίες. Διαφθορά και παραοικονομία είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Η καταπολέμηση της διαφθοράς και η πάταξη των έκνομων παραοικονομικών δραστηριοτήτων, αποτελούν ζωτικές εθνικές προτεραιότητες για την έξοδο από τη δημοσιονομική-οικονομική κρίση.
9) Οι τράπεζες και οι κοινωνικοί εταίροι (ΣΕΒ, κ.λπ.) έχουν καθήκον, να συμμετάσχουν με χειροπιαστά έργα στην ανασυγκρότηση της εθνικής οικονομίας και την έξοδό της από την παρατεταμένη κρίση. Σημαντικά μέλη των κοινωνικών εταίρων αποτελούν βασικούς μετόχους των τραπεζικών ιδρυμάτων. Οι τράπεζες θα πρέπει να έχουν πρωτεύοντα ρόλο στην αναπτυξιακή ανάταση της χώρας. Tο τραπεζικοπιστωτικό σύστημα είναι αυτό που χρηματοδοτεί τις επενδυτικές δραστηριότητες των διαφόρων οικονομικών μονάδων και εννοείται ότι ενδιαφέρεται να αξιοποιεί τις καταθέσεις, δηλαδή το αποταμιευτικό στέρημα του ελληνικού λαού, σε κερδοφόρες οικονομικές δραστηριότητες. Αν οι τράπεζες δεν ενδιαφέρονται για την αξιοποίηση των αποταμιευτικών πόρων του ελληνικού λαού σε παραγωγικές και προσοδοφόρες δραστηριότητες, τότε ποιος θα ενδιαφερθεί;
10) Παροχή κινήτρων για την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις. Όσες χώρες επιτυγχάνουν αξιόλογες αναπτυξιακές επιδόσεις πληρούν δύο βασικότατες προϋποθέσεις. Διαχρονικά αυξανόμενες εξαγωγές και σημαντικές εισροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις. Οι άμεσες επενδύσεις αφορούν εισροές ξένων κεφαλαίων στην οικονομία μιας χώρας, που επενδύονται σε παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας και άρα μένουν στη χώρα. Η προσέλκυση κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις θα πρέπει να συνιστά κεντρική προτεραιότητα των εγχώριων τραπεζών και των κοινωνικών εταίρων. Οι άμεσες επενδύσεις θεωρούνται θεμελιώδη παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η παγκόσμια οικονομική ιστορία αποκαλύπτει ότι καμία χώρα του κόσμου, δεν μπορεί να πετύχει αξιόλογους αναπτυξιακούς ρυθμούς, αν δεν καταφέρνει να προσελκύει σε ετήσια βάση σημαντικά ξένα κεφάλαια, για την χρηματοδότηση μακρόπνοων επενδυτικών έργων.
Άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στην Kontranews (23.7.2015)

This entry was posted in Ανταγωνιστικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη, Ελληνική Οικονομία, Kontranews. Bookmark the permalink.