Φάρμακο για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του χρέους οι άμεσες επενδύσεις

Η επίτευξη υψηλών και διατηρήσιμων αναπτυξιακών ρυθμών για την οποιαδήποτε χώρα της υφηλίου, εξαρτάται πρωτίστως από την διαχρονική άνοδο των εξαγωγών και την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για παραγωγικές επενδύσεις. Οι αξιόλογες εισροές κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς, δίνουν την δυνατότητα σε χώρες σαν την Ελλάδα, με μεγάλα κρατικά ελλείμματα και υψηλό δημόσιο χρέος, να εξασφαλίζουν σημαντικούς χρηματικούς πόρους, τόσο για την χρηματοδότηση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων, όσο και για την εξυπηρέτηση του κρατικού τους χρέους. Το θέμα που θα μας απασχολήσει στη συνέχεια, είναι οι άμεσες επενδύσεις και η συμβολή τους στην επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας. Ως άμεσες επενδύσεις θεωρούνται τα ξένα κεφάλαια που εισρέουν σε μια χώρα και αξιοποιούνται σε αποδοτικά επενδυτικά έργα σε διάφορους οικονομικούς κλάδους.
Οι τέσσερις λόγοι
Γιατί όμως οι άμεσες επενδύσεις είναι τόσο σημαντικές, για την αναπτυξιακή πορεία της οποιασδήποτε χώρας του κόσμου; Τέσσερις είναι οι κυριότεροι λόγοι, που καθιστούν αναγκαίες τις άμεσες επενδύσεις στις αναπτυσσόμενες χώρες και σε προηγμένες χώρες με σοβαρά δημοσιονομικά προβλήματα σαν την Ελλάδα. Κατ’ αρχάς, οι εισροές ξένων κεφαλαίων για επενδυτικούς σκοπούς στην οποιαδήποτε χώρα της υφηλίου, πραγματοποιούνται από μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις. Οι πολυεθνικές εταιρίες είναι αυτές που διαθέτουν την τεχνογνωσία, να σχεδιάζουν, να παράγουν και να διακινούν τα παραγόμενα προϊόντα τους σε όλες τις γωνιές του κόσμου. Ας πάρουμε το παράδειγμα της Ελλάδας. Έστω ότι υπάρχουν οι υδρογονάνθρακες (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κ.λπ.) στα έγκατα του ελληνικού υπεδάφους. Γνωστό είναι ότι η χώρα μας δεν έχει τις επιστημονικές και τις τεχνολογικές δυνατότητες, όχι μόνο γεωτρήσεις να κάνει, αλλά ούτε να εντοπίσει σε ποια οικόπεδα της ελληνικής επικράτειας, υπάρχουν τα πολυσυζητημένα κοιτάσματα υδρογονανθράκων. Άρα, η παρουσία των ξένων πολυεθνικών εταιριών στον ελλαδικό χώρο, καθίσταται αναπόφευκτη για τον εντοπισμό των κοιτασμάτων, την άντληση των υδρογονανθράκων, την παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου και την εμπορία τους σε διεθνές επίπεδο.
Ο δεύτερος λόγος σχετίζεται με την τεράστια συμβολή των πολυεθνικών επιχειρήσεων στην ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας. Το συνολικό ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) των 220 περίπου χωρών του πλανήτη, ανήλθε το 2013 σε 75.000 δις ή 75 τρις δολάρια ($). Οι πολυεθνικές εταιρίες παράγουν το 50% περίπου του παγκόσμιου ΑΕΠ. Με βάση τα στοιχεία του 2013, η συμβολή των πολυεθνικών εταιριών στο παγκόσμιο ΑΕΠ, προσδιορίζεται στα 38 τρις $. Ο τρίτος λόγος πηγάζει από το γεγονός, ότι, οι πολυεθνικές επιχειρήσεις πραγματοποιούν τουλάχιστον το 80% των παγκόσμιων εξαγωγών σε αγαθά και υπηρεσίες. Το 2013 οι παγκόσμιες εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν σε 27 τρις $. Άρα, οι εξαγωγές των πολυεθνικών σε αγαθά και υπηρεσίες εκτιμώνται σε 21,5 τρις $, συντελώντας έτσι στην ανάπτυξη των επιμέρους χωρών της διεθνούς οικονομίας. Ο τέταρτος και πολύ σημαντικός λόγος, είναι ότι οι πολυεθνικές εταιρίες διαθέτουν κεφάλαια εκατοντάδων δις δολαρίων και γι’ αυτό έχουν την δυνατότητα να υλοποιούν επενδύσεις σε όλες τις χώρες του κόσμου. Σύμφωνα με το περιοδικό Fortune, το 2013 οι 500 μεγαλύτερες πολυεθνικές επιχειρήσεις του κόσμου, πραγματοποίησαν πωλήσεις 31.100 δις $ έχοντας σύνολο κερδών 2.000 δις $.
Κίνητρα για άμεσες επενδύσεις
Από την ανωτέρω ανάλυση, το καίριο συμπέρασμα που συνάγεται, είναι ότι οι αναπτυξιακοί ρυθμοί, τόσο της παγκόσμιας οικονομίας, όσο και των επιμέρους χωρών που συγκροτούν το διεθνές οικονομικό σύστημα, εξαρτώνται από τις παραγωγικές δυνατότητες και τα επενδυτικά κεφάλαια των πολυεθνικών εταιριών. Η χώρα μας χρειάζεται επειγόντως ξένα κεφάλαια, για την υλοποίηση μεγαλόπνοων επενδυτικών έργων σε διάφορους κλάδους και τομείς της εθνικής μας οικονομίας. Η παροχή αποτελεσματικών κινήτρων προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων για αποδοτικές επενδύσεις κρίνεται επιτακτική και εθνικά αναγκαία.

Εφόσον η ελληνική οικονομία λόγω της σφοδρότατης οικονομικής-δημοσιονομικής κρίσης που την μαστίζει τα τελευταία χρόνια, δεν δημιουργεί νέους αποταμιευτικούς πόρους για την χρηματοδότηση επενδυτικών έργων, η ασφαλέστερη και παραγωγικότερη λύση, είναι η παροχή κινήτρων για την αύξηση της εισροής ξένων επενδυτικών κεφαλαίων. Ακόμα και οι πόροι του ΕΣΠΑ θεωρούνται άμεσες επενδύσεις, καθότι εισρέουν στη χώρα μας από τα διάφορα κοινοτικά ταμεία για επενδυτικούς σκοπούς. Συνεπώς, το αποτελεσματικότερο φάρμακο για έξοδο από το τέλμα της ύφεσης, την διατηρησιμότητα της αναπτυξιακής διαδικασίας και τη βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους, είναι η αύξηση των άμεσων επενδύσεων από την οποιαδήποτε ξένη πηγή, όπως ΕΣΠΑ, Κίνα, Ρωσία, ΗΠΑ, κ.λπ. Τα στατιστικά στοιχεία του πίνακα του κειμένου ενισχύουν την ορθότητα των απόψεών μας. Χώρες σαν την Κίνα, τη Βραζιλία, την Ινδία, τη Σιγκαπούρη, την Τουρκία, την Ιρλανδία, κ.λπ., που βαδίζουν με σταθερά βήματα στην ατραπό της ανάπτυξης, έχουν εισροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις πολλών δις δολαρίων ($). Την περίοδο 2009-2013, που η Ελλάδα ήταν καθηλωμένη στο βούρκο της ύφεσης, οι καθαρές εισροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις ανήλθαν μόλις σε 8,8 δις $. Απεναντίας, στις χώρες που ενδεικτικά περιλαμβάνονται στον πίνακα, οι εισροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις ανήλθαν σε πολλά δις $. Για παράδειγμα, την περίοδο 2009-2013 οι εισροές κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις στην Ιρλανδία ανήλθαν σε 206,4 δις $, στην Πορτογαλία σε 44,7 δις $, στην Ισπανία σε 177 δις $, κ.λπ. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι οι μεγάλες εισροές ξένων επενδυτικών κεφαλαίων, δίνουν την δυνατότητα σε χώρες σαν την Ελλάδα με πελώριο δημόσιο χρέος, να βρίσκουν πολύτιμους χρηματικούς πόρους για την χρηματοδότηση σημαντικού μέρους των τεράστιων τοκοχρεολυτικών δαπανών. Συνεπώς, το φλέγον ερώτημα για την αναπτυξιακή εκτίναξη της χώρας μας είναι: Τι μέτρα οικονομικής πολιτικής απαιτούνται, για την αύξηση της εισροής ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις, ώστε η αναπτυξιακή επανεκκίνηση της εθνικής μας οικονομίας από προπαγανδιστικά κομματικά λόγια να καταστεί χειροπιαστό γεγονός;

KONTRANEWS 22.2.2015

Advertisements
This entry was posted in Ανταγωνιστικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη, Ελληνική Οικονομία, Kontranews. Bookmark the permalink.