Μάχη χαρακωμάτων στη Βουλή για το πραγματικό μέγεθος του δημοσίου χρέους

Άρθρο μου στην Kontranews (29.19.2014)

Αύριο Πέμπτη (30.10.2014) και μεθαύριο Παρασκευή (1.11.2014), θα γίνει ζωντανή αντιπαράθεση στη Βουλή των Ελλήνων, με αφορμή δύο επίκαιρες ερωτήσεις του βουλευτή Αχαϊας κ. Νίκου Νικολόπουλου προς τον πρωθυπουργό κ. Σαμαρά, σχετικές με την δημοσιονομική κατάσταση της χώρας. Ο κ. Νικολόπουλος βασιζόμενος σε στατιστικά στοιχεία και επιχειρήματα, που έχουμε παραθέσει από τις στήλες της Kontranews, ρωτάει τον κ. Σαμαρά προς ενημέρωση του ελληνικού λαού, αν το πραγματικό μέγεθος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας υπερβαίνει σήμερα τα 500 δις ευρώ (€) και από ποιες πηγές θα διασφαλιστούν οι χρηματικοί πόροι, για την χρηματοδότηση των τεράστιων μελλοντικών τοκοχρεολυτικών δαπανών εξυπηρέτησης του γιγαντιαίου ελληνικού δημοσίου χρέους. Οι πληροφορίες λένε ότι ο πρωθυπουργός θα στείλει στο βήμα της Βουλής, τον υπουργό Οικονομικών κ. Χαρδούβελη, για να απαντήσει στα φλέγοντα ερωτήματα του κ. Νικολόπουλου, ώστε ο ελληνικός λαός να μάθει ποια είναι η αληθινή κατάσταση των Δημοσίων Οικονομικών της Ελλάδας. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι, ο κ. Νικολόπουλος θα δώσει μάχη χαρακωμάτων από το βήμα της Βουλής και το θάρρος του αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για τους βουλευτές-οικονομολόγους του Κοινοβουλίου σαν τους κυρίους Δραγασάκη, Σταθάκη και Τσακαλώτο.
Και πάμε τώρα στο ψητό. Ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος του ελληνικού δημοσίου χρέους; Ο κ. Χαρδούβελης θα πρέπει να απαντήσει με την παράθεση αδιάσειστων στοιχείων στην ακόλουθη συλλογιστική: 1) Σύμφωνα με τον πίνακα 3.1 του προσχεδίου του Γενικού Κρατικού Προϋπολογισμού (ΓΚΠ) οικονομικού έτους 2015, το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης κατά ESA εκτιμάται το 2014 σε 325,8 δις € ή 178,8% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν). 2) Στον πίνακα Γ.2 του μηνιαίου δελτίου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ΓΛΚ) για τη γενική κυβέρνηση, αναγράφεται ότι το χρέος των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που αντικατοπτρίζεται σε χορηγηθέντα δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού κράτους, ανερχόταν τον Αύγουστο του 2014 σε 55,9 δις €. Αν υποτεθεί ότι το ποσό αυτό παραμείνει αμετάβλητο τους επόμενους τέσσερις μήνες, τότε τον Δεκέμβριο του 2014 το δημόσιο χρέος της χώρας εκτιμάται σε 381,7 δις € ή 209,5% του ΑΕΠ (325,8+55,9=381,7). 3) Με κριτήριο τα στοιχεία του ΓΛΚ, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ελληνικού δημοσίου προς τρίτους εκτιμώνται σε 4,0 δις €, επαυξάνοντας έτσι το δημόσιο χρέος της χώρας σε 385,7 δις € ή 211,7% του ΑΕΠ (381,7+4,0=385,7). Το ποσό των 385,7 είναι αδιαμφισβήτητο, γιατί καταγράφεται στα επίσημα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, δηλαδή στους στατιστικούς πίνακες που προαναφέραμε.
4) Αν και τα στοιχεία του πίνακα Γ.2 του μηνιαίου δελτίου του ΓΛΚ, αναφέρουν ότι τα χορηγηθέντα δάνεια σε ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) με εγγυητή το ελληνικό κράτος ανήλθαν τον Αύγουστο του 2014 σε 13,4 δις €, οι δικοί μας υπολογισμοί καταδεικνύουν ότι υπάρχει ένα επιπλέον χρέος των ΔΕΚΟ ύψους 15,0 δις €, που απεικονίζει επιπρόσθετα δάνεια εκτός των 13,4 δις €. Αυτό σημαίνει ότι το πραγματικό χρέος του ευρύτερου δημόσιου τομέα δεν είναι 385,7 δις €, αλλά 400,7 δις € ή 219,9% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας (385,7+15,0=400,7). Ο κ. Χαρδούβελης οφείλει να μας διευκρινίσει, αν το χρέος των ΔΕΚΟ που δεν καθρεφτίζεται σε κρατικές εγγυήσεις, εκτιμάται όντως σε 15 δις €. 5) Στον πίνακα 3.1 του προσχεδίου του ΓΚΠ οικονομικού έτους 2015, αναφέρεται ότι από τα 325,8 δις € που εκτιμάται το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το 2014, τα 66,8 δις € αφορούν ομόλογα μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού. Ωστόσο, με βάση τα στοιχεία του ΓΛΚ, τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που μνημονεύονται στο site του υπουργείου Οικονομικών, η αναγραφομένη ονομαστική αξία των κυκλοφορούντων ομολόγων του ελληνικού δημοσίου μεσομακροπρόθεσμης διάρκειας εκτιμάται σήμερα σε 140,0 δις €. Άρα, κρατικά ομόλογα 3ετούς, 5ετούς, 7ετούς, 10ετούς, 15ετούς και άλλης χρονικής διάρκειας, συνολικής αξίας 73,2 δις € (140,0-66,8=73,3), δεν καταγράφεται στο επίσημο δημόσιο χρέος της χώρας. Τι αντιπροσωπεύει το ποσό των 73,2 δις €; Μήπως “συμφωνίες ανταλλαγής” (swaps), δηλαδή δημόσιο χρέος που έχει μεταφερθεί στο μέλλον και δεν εμφανίζεται στο παρόν; Τα swaps ενδέχεται να προσεγγίζουν τα 100 δις €; Αν ληφθεί υπόψη ότι τα swaps υπολογίζονται σε 73,2 δις €, συνάγεται ότι το πραγματικό μέγεθος του δημοσίου χρέους της Ελλάδας εκτιμάται το 2014 σε 473,9 δις € ή 260,1% του ΑΕΠ (400,7+73,2=473,9). 6) Στον πίνακα 3.1 του προσχεδίου του ΓΚΠ οικονομικού έτους 2015, αναφέρεται ότι από τα 325,8 δις €, που εκτιμάται το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης το 2014, μόλις τα 15 δις € είναι έντοκα γραμμάτια. Οι δικοί μας υπολογισμοί συγκλίνουν στην διαπίστωση ,ότι, την περίοδο 2013-2014 η αξία των βραχυπρόθεσμων τίτλων του ελληνικού δημοσίου υπό τη μορφή εντόκων γραμματίων, από 41 δις € εκτιμάται ότι αυξήθηκε σε 75 δις €. Αυτό σημαίνει ότι στο δημόσιο χρέος, θα έπρεπε να αθροιστούν 34 δις (75-41=34) και όχι 15 δις €, που αναγράφεται στο προσχέδιο του ΓΚΠ. Συνεπώς, το σύνολο του πραγματικού δημοσίου χρέους της Ελλάδας εκτιμάται το 2014 σε 507,9 δις € ή 278,8% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας (473,9+34,0=507,9). Με αγωνία αναμένουμε την τοποθέτηση του κ. Χαρδούβελη από το βήμα της Βουλής, αν το αληθινό δημόσιο χρέος της Ελλάδας είναι μικρότερο ή υψηλότερο από 507,9 δις ευρώ. Η συνέχεια επί των Δημοσίων Οικονομικών της πατρίδας μας στην αυριανή επιφυλλίδα.

This entry was posted in Δημόσια Οικονομικά, Δημόσιο Χρέος, Ελληνική Κρίση, Χρεοκοπίες Ελληνικού Κράτους, Kontranews. Bookmark the permalink.