Σε τοκοχρεολύσια το δικομματικό καθεστώς μας κόστισε 1.421 δις

Γιώργος Βάμβουκας

Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Δημοσιεύτηκε στην Kontrane (3.9.2014)

Εκπληκτική είναι η διαπίστωση ότι 1.421 δις ευρώ (€) μας έχει κοστίσει η δικομματική νομενκλατούρα κατά την περίοδο 1980-2014.  Ας δούμε στη συνέχεια πως προκύπτει το εξωπραγματικό ποσό των 1.421 δις €. Το δημόσιο χρέος είναι το άθροισμα παρελθόντων κρατικών ελλειμμάτων. Όταν οι κρατικές δαπάνες υπερβαίνουν τα δημοσιονομικά έσοδα, το κράτος έχει ελλείμματα (ζημιές). Τα ελλείμματα χρηματοδοτούνται με δημόσιο δανεισμό που συνάπτει το υπουργείο Οικονομικών, με αναπόφευκτη συνέπεια την ανοδική τάση του δημοσίου χρέους. Στα πλαίσια του ΓΚΠ (Γενικός Κρατικός Προϋπολογισμός), οι δαπάνες σε τόκους και χρεολύσια αφορούν την εξυπηρέτηση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης. Από την χθεσινή μας ανάλυση, διαπιστώθηκε ότι ο ακριβής υπολογισμός των τοκοχρεολυσίων είναι δύσκολη υπόθεση για τον ερευνητή. Ο βασικός λόγος είναι ότι ένα μέρος των δαπανών εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους, γίνεται από το υπουργείο Οικονομικών με σειρές εντόκων γραμματίων, δαπάνη όμως που δεν αναγράφεται στους επίσημους κωδικούς του ΓΚΠ.

Τα στοιχεία του πίνακα του κειμένου, βασίζονται σε επεξεργασία στοιχείων του υπουργείου Οικονομικών. Οι δαπάνες χρεολυσίων περιλαμβάνουν αμφότερες τις δαπάνες βραχυπρόθεσμου και μεσομακροπρόθεσμου δανεισμού. Παράλληλα, τα πιστωτικά έσοδα αντανακλούν τον βραχυπρόθεσμο και τον μακροπρόθεσμο δανεισμό του ελληνικού κράτους, υπό τη μορφή δανείων, ομολόγων και εντόκων γραμματίων. Ωστόσο, θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι ο πίνακας δεν περιλαμβάνει τις δαπάνες τοκοχρεολυσίων των ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) και λοιπών φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με συνέπεια να υποεκτιμώνται οι συνολικές δαπάνες της χώρας σε τοκοχρεολύσια.

Τόκοι   Χρεολύσια    Πιστωτικά Έσοδα

δις €         δις €                δις €

1980

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2000-2014

1980-2014

0,4           0,52                1,3

5,5           7,2                10,9

9,5         20,6                 24,5

9,7         22,5                 16,8

9,2         23,8                 30,3

9,4         26,8                 38,0

9,5          31,9                 50,1

9,8         32,8                 44,8

9,6         28,4                 37,2

9,8         49,6                 61,4

11,2       53,7                 69,7

12,3       66,0               105,2

13,2       42,4               65,6

16,4       62,2                 97,0

12,2       70,9               134,2

6,1         57,5                 73,6

6,2        65,0                 95,0

154,1    654,1               943,4

255,0   910,0            1.280,0

 

Από τα στοιχεία του πίνακα εξάγονται τα ακόλουθα καίρια συμπεράσματα: 1) Την περίοδο 1980-2014, οι δαπάνες σε τόκους και χρεολύσια για την εξυπηρέτηση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης προσδιορίζεται σε 1.165 δις ευρώ. Την υποπερίοδο 2000-2014, οι δαπάνες τοκοχρεολυσίων εκτιμώνται σε 808,2 δις €. 2) Το σύνολο των πιστωτικών εσόδων κατά την περίοδο 1980-2014 εκτιμάται σε 1.280 δις €, εκ των οποίων τα 943,4 δις € αφορούν πιστωτικά έσοδα της υποπεριόδου 2000-2014. Αν υποτεθεί ότι το 20% των πιστωτικών εσόδων, προορίζεται για την εξυπηρέτηση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, συνάγεται ότι την περίοδο 1980-2014 ποσό της τάξης των 256 δις € (1.280×20%=256) απορροφήθηκε για την εξυπηρέτηση του χρέους. Συνεπώς, την περίοδο 1980-2014, το σύνολο των δαπανών για την εξυπηρέτηση του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, ανήλθε στο ιλιγγιώδες ποσό των 1.421 δις ευρώ (1.165+256=1.421).

Από τα στοιχεία του πίνακα, καθίσταται πασιφανές ότι την περίοδο 1980-2014, η εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους απορροφά ολοένα και περισσότερους χρηματικούς πόρους. Η διαχρονική αύξηση του δημοσίου χρέους, έχει ως επακόλουθο την τρομακτική άνοδο των κρατικών εσόδων. Με έσοδα από διάφορες πηγές (άμεσοι και έμμεσοι φόροι, τέλη, μισθώματα, κ.λπ.), το κράτος εξασφαλίζει τους αναγκαίους πόρους, ώστε να χρηματοδοτεί στη συνέχεια τις διάφορες δαπάνες του, όπως τοκοχρεολύσια, μισθοί, συντάξεις, υγειονομική κάλυψη, κ,λπ. Τα υπέρογκα κρατικά ελλείμματα και το πελώριο δημόσιο χρέος της περιόδου 1980-2014, είναι προϊόν διαφθοράς και ανικανότητας στην άσκηση της μακροοικονομικής πολιτικής του δικομματικού καθεστώτος ΝΔ-ΠΑΣΟΚ. Εξωφρενικές υπερβάσεις στις κρατικές δαπάνες, σχετικές με τα δημόσια έργα, τα εξοπλιστικά προγράμματα, τις κρατικές προμήθειες, τα ολυμπιακά έργα, τις μάσες αργόσχολων συνδικαλιστών, τους χρυσοφόρους μισθούς κομματόσκυλων του κρατικού μηχανισμού, κ.λπ., προκάλεσαν τα υπερβολικά κρατικά ελλείμματα και το υπερμέγεθες κρατικό χρέος. Ένα κυκλώπειο δημόσιο χρέος που αποδεκατίζει πλέον τις παραγωγικές τάξεις της εθνικής οικονομίας. Αυτό το λούμπεν δικομματικό-κρατικοδίαιτο επιχειρηματικό-συνδικαλιστικό κατεστημένο, πληρώσαμε εμείς τα κορόιδα την περίοδο 1980-2014 σε τοκοχρεολύσια 1.421 δις ευρώ. Για πόσα χρόνια όμως θα συνεχίσουμε να τους πληρώνουμε;

 

 

This entry was posted in Δημόσια Οικονομικά, Διαφθορά-Αμοραλισμός Πολιτικού Συστήματος, Κομματικό-Πολιτικό Κατεστημένο, Kontranews. Bookmark the permalink.