Από το success story στο Greek statistics story

Γiώργος Α. Βάμβουκας, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Δημοσιεύτηκε στην Kontranews stiw 18.8.2014

Στο άρθρο μου της 14ης Αυγούστου 2014 και με αφορμή την ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, ότι, την περίοδο Απριλίου-Ιουνίου 2013/Απριλίου-Ιουνίου 2014, ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας διαμορφώθηκε σε -0,23%, έθεσα το εξής ερώτημα: Υπάρχει, ναι ή όχι, συμμορία παραχάραξης των δημοσιευόμενων εθνικολογιστικών στοιχείων από την ΕΛΣΤΑΤ; Στην προσπάθειά μας να ρίξουμε φως στο συγκεκριμένο ερώτημα, παραθέσαμε ορισμένα ποσοτικά και ποιοτικά επιχειρήματα, υποδηλώνοντας ότι τα εθνικολογιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, χαρακτηρίζονται από τεχνοκρατικό παραλογισμό και σωρεία αντιφάσεων. Με αίσθημα και διάθεση καλοπροαίρετης κριτικής, ας δεχτούμε ότι δεν υπάρχει κυβερνητική σφιγγοφωλιά χάλκευσης των εθνικολογιστικών μεγεθών. Τα ερωτήματα που θέσαμε στην ΕΛΣΤΑΤ στο άρθρο μας της 14ης Αυγούστου 2014, καθώς επίσης και σε προηγούμενες επιφυλλίδες από τις στήλες της Kontranews, αναμένουν πειστικής τεχνοκρατικής απάντησης από τους ιθύνοντες της ΕΛΣΤΑΤ. Ίσως, την κατάλληλη χρονική στιγμή και εφόσον δημιουργηθούν οι προσφορότερες πολιτικές-θεσμικές συνθήκες, ζητηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ το πρωτογενές υλικό βάσει του οποίου υπολογίζεται το πραγματικό προϊόν καίριων κλάδων οικονομικής δραστηριότητας (τουρισμός, τράπεζες, εθνική άμυνα, παιδεία, υγεία, κ.ά.).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ κατά την περίοδο β’ τρίμηνο 2013-β’ τρίμηνο 2014, που το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε -0,23%, είχαμε τις κάτωθι εξελίξεις: 1) Την περίοδο αυτή η οικοδομική δραστηριότητα μειώθηκε -9,5%. 2) Ο κύκλος εργασιών στο σύνολο της βιομηχανίας ελαττώθηκε -6,5%. 3) Ο δείκτης αξίας λιανικών πωλήσεων μειώθηκε -0,5%. 4) Οι εξαγωγές προϊόντων μειώθηκαν -6,5% και ταυτόχρονα οι εισαγωγές αυξήθηκαν 1,9%. 5) Οι πρωτογενείς δαπάνες της γενικής κυβέρνησης ελαττώθηκαν -8,5%, συντελώντας έτσι στη συρρίκνωση της δημόσιας και της ιδιωτικής κατανάλωσης και κατά προέκταση στην πτωτική τάση του πραγματικού ΑΕΠ. Και το εύλογο ερώτημα που ανακύπτει είναι: Βάσει ποιας επιστημονικής λογικής, την περίοδο β’ τρίμηνο 2013/β’ τρίμηνο 2014, το πραγματικό ΑΕΠ της χώρας μειώθηκε μόλις -0,23%, όταν βασικότατοι οικονομικοί δείκτες πιστοποιούν την αποτελμάτωση της εθνικής μας οικονομίας; Ο ευκολόπιστος και αδαής πολίτης με τη μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών, μπορεί να αποδεχτεί το επιχείρημα της κυβέρνησης, ότι, η άνοδος της τουριστικής δραστηριότητας αντισταθμίζει την αρνητική επίπτωση στο πραγματικό ΑΕΠ των υπόλοιπων οικονομικών κλάδων. Συνεπώς, ο τουρισμός βγάζει σταδιακά τα κάστανα από τη φωτιά, η ελληνική οικονομία μπήκε πλέον σε αναπτυξιακή πορεία και άρα η τουριστική οικονομία αποτελεί το σωσίβιο των μνημονίων.

Το επιχείρημα των εγκάθετων του δικομματικού καθεστώτος, ότι, ο τουρισμός βγάζει τη χώρα από την οικονομική κρίση και συνεπώς πετυχαίνουν οι μνημονιακές πολιτικές, είναι 100% λανθασμένος και σηκώνει μήνυση στους κυβερνητικούς παρακεντέδες που καιροσκοπικά το επικαλούνται. Ορισμένες έρευνες προερχόμενες από φορείς του κλάδου του τουρισμού, υποστηρίζουν ότι ο τομέας του τουρισμού συμβάλλει στην παραγωγή τουλάχιστον του 15% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Το 2008 που το ΑΕΠ ήταν 233,2 δις ευρώ, ο λόγος εισροές τουριστικού συναλλάγματος προς ΑΕΠ ήταν 4,7% (11,64/233,2=4,7%). Το 2013 που το ΑΕΠ έπεσε στα 182,0 δις ευρώ και οι εισροές τουριστικού συναλλάγματος ανήλθαν σε 12 δις ευρώ, ο λόγος αυτός αυξήθηκε στο 6,6%. Για το 2014 οι εισροές τουριστικού συναλλάγματος εκτιμώνται με τους καλύτερους οιωνούς σε 13 δις ευρώ ή 7,3% του ΑΕΠ. Προσωπικά πιστεύω ότι η συμβολή του τομέα του τουρισμού στην παραγωγή του ΑΕΠ είναι αδύνατον να υπερβαίνει το 12%.

Ανεξάρτητα του γεγονότος αν ο τομέας του τουρισμού συντελεί στην παραγωγή του 10% ή του 15% του ΑΕΠ της ελληνικής οικονομίας, η ΕΛΣΤΑΤ οφείλει να ρίξει φως στα ακόλουθα σκοτεινά σημεία. Την περίοδο 2012-2013 που το πραγματικό ΑΕΠ μειώθηκε -3,9%, οι εισροές τουριστικού συναλλάγματος από 10,44 ανήλθαν σε 12,0 δις ευρώ, δηλαδή ποσοστό αύξησης 14,9%. Την περίοδο 2013-2014, που η ποσοστιαία άνοδος τουριστικού συναλλάγματος προβλέπεται σε 8,3% (13:12=8,3%), δηλαδή μικρότερη από την περίοδο 2012-2013, πώς είναι δυνατόν το ΑΕΠ να αυξηθεί 0,6% Δηλαδή, το 14,9% δημιουργεί ύφεση -3,9% και το 8,3% επιφέρει ανάπτυξη 0,6%; Και το ερώτημα που τίθεται είναι: Μήπως, λέω μήπως, ο σεφ της ΕΛΣΤΑΤ και το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο από το πολύ μαγείρεμα των στοιχείων μπέρδεψαν τις συνταγές, πυροδοτώντας έτσι νέο story με Greek statistics ξεφτιλίζοντας για μια ακόμα φορά τη χώρα διεθνώς;

This entry was posted in Greek Statistics, Γενικά, Kontranews. Bookmark the permalink.