Χαλκείο η ΕΛΣΤΑΤ: Ανάκαμψη της οικονομίας με κάμψη των εξαγωγών!

Γιώργος Βάμβουκας, Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΑΣΟΕΕ)

Δημοσιεύτηκε στην ημερήσια εφημερίδα Kontranews στις 26 Ιουνίου 2014

Τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και της Τράπεζας της Ελλάδος,καταδεικνύουν ότι η εθνική μας οικονομία εξακολουθεί να παραμένει σφηνωμένη στον πάτο του βαρελιού, στον πάτο της ύφεσης. Ο μοναδικός κλάδος της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2014 εμφανίζει ικανοποιητικές επιδόσεις, είναι η τουριστική μας βιομηχανία. Την περίοδο 2013-2014, οι εισπράξεις τουριστικού συναλλάγματος από 12,0 δις ευρώ (€) προβλέπεται να αυξηθούν σε 13,5 δις €. Την περίοδο αυτή, οι ξένοι τουρίστες που θα επισκεφτούν την Ελλάδα από 17,9 αναμένεται να αυξηθούν σε 19,0 εκατ. άτομα. Αν και δεν υπάρχουν αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία, επιπλέον 5,0 εκατ. ξένοι τουρίστες κρουαζιέρας θα επισκεφτούν τη χώρα μας το 2014 έναντι 4,6 εκατ. το 2013. Σύμφωνα με διάφορες εκτιμήσεις, το 2013 οι τουρίστες κρουαζιέρας δαπάνησαν στη χώρα μας περίπου 600 εκατ. €

Ο κλάδος του τουρισμού συμβάλλει στην παραγωγή του 15% περίπου του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της ελληνικής οικονομίας. Με τους πιο αισιόδοξους υπολογισμούς, η προβλεπόμενη συμβολή του τομέα του τουρισμού στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, εκτιμάται για το 2014 γύρω στο 2%. Ωστόσο, οι δύο μονάδες συμβολής της τουριστικής οικονομίας στην αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ το 2014, αναμένεται να αντισταθμιστεί από την συνεχή κάμψη καίριων οικονομικών κλάδων. Πιο συγκεκριμένα: 1) Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2013/2014, η αξία των εξαγωγών και των εισαγωγών του εμπορικού ισοζυγίου μειώθηκαν κατά -7,8% και -6,4% αντίστοιχα. 2) Με βάση την επιφάνεια σε τετραγωνικά μέτρα, την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013/2014 η οικοδομική δραστηριότητα ελαττώθηκε -21,7%. 3) Την περίοδο Ιανουαρίου-Απριλίου 2013/2014, στο σύνολο της ελληνικής βιομηχανίας ο κύκλος εργασιών συρρικνώθηκε -4,0%. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι ο δευτερογενής τομέας της βιομηχανίας συντελεί στην παραγωγή περίπου του 22% του ΑΕΠ της Ελλάδος. Και 4) Ο κύκλος εργασιών στο λιανικό εμπόριο την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2013/2014 εμφάνισε μείωση της τάξης του -2,7%. Εκτός των ανωτέρω βασικών δεικτών οικονομικής δραστηριότητας, θα μπορούσαν να αναφερθούν και άλλοι δείκτες που πιστοποιούν την παρατεταμένη ύφεση της εθνικής μας οικονομίας κατά τη διάρκεια του 2014.

Στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα 2014-2018, προβλέπεται για τη χώρα μας ρυθμός οικονομικής ανάπτυξης για το 2014 μόλις 0,6%. Όσοι υποστηρίζουν ότι ο κλάδος του τουρισμού και τα οδικά έργα, μπορούν να ωθήσουν την ελληνική οικονομίας σε θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς, είναι ανίδεοι και δεν έχουν ενδιατρίψει στη μεθοδολογία των εθνικών λογαριασμών. Αν η φθίνουσα τάση της βιομηχανικής παραγωγής, των εξαγωγών, των λιανικών πωλήσεων, της οικοδομικής δραστηριότητας, κ.λπ., συνεχιστούν και τους υπόλοιπους μήνες του 2014, με μαθηματική βεβαιότητα το πραγματικό ΑΕΠ θα μειωθεί τουλάχιστον -1%. Μόνο με λαθροχειρία της ΕΛΣΤΑΤ, ο αναπτυξιακός ρυθμός της Ελλάδος θα έχει θετικό πρόσημο το 2014. Με κάμψη των εξαγωγών καμία χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να σημειώσει θετικούς αναπτυξιακούς ρυθμούς. Το χαλκείο της ΕΛΣΤΑΤ οφείλει να γνωρίζει ότι το 2014, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών θα είναι χαμηλότερες από το 2008 τουλάχιστον 1,5 δις ευρώ. Μέχρι πότε η ελληνική δικαιοσύνη θα μεροληπτεί με τους λούμπεν και τους απατεώνες “τεχνοκρατικούς επιτελείς” της ΕΛΣΤΑΤ; Μπορούν οι κυβερνητικοί τεχνοκράτες, να μας αναφέρουν έστω και μια χώρα στον κόσμο, που οι θετικοί αναπτυξιακοί της ρυθμοί συνοδεύονται με την καθοδική πορεία ή τη στασιμότητα των εξαγωγών;

 

Advertisements
This entry was posted in Γενικά, Ελληνική Οικονομία, Kontranews. Bookmark the permalink.