Θολό το Φως στο Τούνελ

Kontranews Νοέμβριος 2013

Κυβέρνηση και τρόικα προβλέπουν για το 2014 και το 2015, ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης για την εθνική μας οικονομία 0,6% και 2,9%, αντίστοιχα. Από τη στήλη αυτή, προσπαθούμε με ειλικρίνεια και υπευθυνότητα, να προβαίνουμε σε αμερόληπτες εκτιμήσεις για τις βραχυπρόθεσμες τάσεις και προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές του οικονομικού συστήματος της οποιαδήποτε χώρας, προδιαγράφονται από την τρέχουσα τάση των κύριων οικονομικών δεικτών (main economic indicators). Ορισμένοι οικονομικοί δείκτες, που αφορούν το εξαγωγικό εμπόριο, την οικοδομική δραστηριότητα, τις λιανικές πωλήσεις, τη βιομηχανική παραγωγή, τις πωλήσεις οχημάτων (επιβατικά αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, κ.ά.), τις καταθέσεις στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα, τις χορηγήσεις δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, κ.λπ., προσδιορίζουν και γι’ αυτό αντανακλούν τις βραχυπρόθεσμες προοπτικές του συνόλου της οικονομίας.
Το ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) αποτελεί τον σημαντικότερο μακροοικονομικό δείκτη, καθότι καθρεφτίζει την πορεία της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας. Ως γνωστόν, το ΑΕΠ είναι η αξία των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών κατά τη διάρκεια του έτους. Η συρρίκνωση του ΑΕΠ της χώρας σε σταθερές τιμές, εκτιμάται το 2013 σε -4,2%. Ο αναπτυξιακός ρυθμός της χώρας για να μετατραπεί από -4,2% το 2013 σε 0,6% το 2014, θα πρέπει να απεικονιστεί από την βραχυπρόθεσμη τάση των βασικών δεικτών οικονομικής δραστηριότητας. Δυστυχώς, για τους άμοιρους πολίτες και τις δύστυχες επιχειρήσεις, το φως στο τούνελ διαφαίνεται θολό. Οι τάσεις των ακόλουθων οικονομικών δεικτών, συγκλίνουν στη ζοφερή διαπίστωση ότι οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της εθνικής οικονομίας είναι αρνητικές.
Ειδικότερα: 1) Την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012/2013, οι εξαγωγές προϊόντων εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών μειώθηκαν -2,3%. 2) Οι πωλήσεις από τον κλάδο του λιανικού εμπορίου κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012/2013 ελαττώθηκαν -10,8%. 3) Η συνολική οικοδομική δραστηριότητα, δημόσια και ιδιωτική, σημείωσε εντυπωσιακή πτώση της τάξης του -34,8% κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2012/2013. 4) Την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2012/2013, οι πωλήσεις οχημάτων μειώθηκαν -4%. 5) Η συνολική βιομηχανική παραγωγή την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012/2013, παρουσίασε μείωση -3,6%. 6) Η χρηματοδότηση, δηλαδή οι χορηγήσεις δανείων, σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις την περίοδο Σεπτεμβρίου 2012/Σεπτεμβρίου 2013, από 231,8 έπεσαν στα 221,0 δις ευρώ, σημειώνοντας συνεπώς ποσοστιαία μείωση -4,7%.
Σε γενικές γραμμές, κανένας από τους κύριους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας, δεν εμφανίζει θετικό πρόσημο κατά τη διάρκεια του 2013 σε σχέση με το 2012. Αξιοπρόσεκτο είναι ότι αρκετοί οικονομικοί δείκτες, μήνα με το μήνα, σημειώνουν όλο και μεγαλύτερη επιδείνωση. Δεν γνωρίζουμε σε ποιους αριθμοδείκτες, βασίζεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και προσδοκά σε αναστροφή των προσδοκιών, για τις βραχυπρόθεσμες τάσεις της εθνικής οικονομίας. Η βραχυπρόθεσμη εξέλιξη των καίριων οικονομικών δεικτών, σαν αυτούς που σχολιάσαμε, διαψεύδει τις κυβερνητικές προβλέψεις περί επερχόμενης φωταγώγησης του τούνελ, στο οποίο πορεύεται η ελληνική οικονομία. Με τα μέχρι τούδε στατιστικά δεδομένα και λίαν επιεικώς, το φως στο βάθος του τούνελ διακρίνεται θολό.

Advertisements
This entry was posted in Γενικά, Kontranews. Bookmark the permalink.