464 δις το Δημόσιο Χρέος της Ελλάδος!

Οι πάντες αναγνωρίζουν ότι το δημόσιο χρέος της χώρας μας είναι υπερμέγεθες. Αυτό το οποίο όμως ουδείς γνωρίζει, είναι το πραγματικό μέγεθος του δημοσίου χρέους. Κυβέρνηση και τρόικα διεξάγουν συζητήσεις, για να προσδιορίσουν την πολιτική, που θα υιοθετηθεί για το τρίτο κούρεμα του ελληνικού χρέους. Με αφορμή τις συζητήσεις αυτές, το καίριο ερώτημα που ανακύπτει είναι: Ποιο είναι το πραγματικό επίπεδο του δημοσίου χρέους της χώρας;

Για το 2013 το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης εκτιμάται σε 328 δις ευρώ ή 179,2% του ΑΕΠ (Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν) της ελληνικής οικονομίας. Το μέρος του χρέους που απεικονίζεται σε swaps (συμφωνίες ανταλλαγής) υπολογίζεται σε 85 δις ευρώ. Ως γνωστό, η σύναψη των swaps συντελεί στη μεταφορά κρατικού χρέους στο μέλλον, επιβαρύνοντας έτσι πολλαπλά τις μελλοντικές γενεές. Με την πολιτική των swaps, το σημερινό χρέος της Ελλάδος θεωρείται υποεκτιμημένο, καθότι ένα σημαντικό του μέρος, περίπου 85 δις ευρώ, έχει μετατεθεί στο μέλλον και γι’ αυτό δεν αθροίζεται στον τρέχον δημόσιο χρέος.

Παράλληλα, το 2013 το χρέος των ΔΕΚΟ (Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) και τα χορηγηθέντα δάνεια σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, εκτιμώνται σε 25 και 19 δις ευρώ αντίστοιχα. Επίσης, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους σε ιδιωτικούς φορείς, αναμένεται να διαμορφωθούν το 2013 σε 7 δις. Συνεπώς, το πραγματικό μέγεθος του δημοσίου χρέους της Ελλάδος εκτιμάται το 2013 σε 464 δις ευρώ (328+85+25+19+7=464).Το χρέος των 464 δις ευρώ συνιστά το 253,6% του ΑΕΠ, με συνέπεια η Ελλάδα να χαρακτηρίζεται ως η χώρα με το υψηλότερο χρέος στον κόσμο.

Το δημόσιο χρέος της χώρας έχει προσλάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Κατά τη διάρκεια του 2012 έγιναν δύο κουρέματα του χρέους της κεντρικής κυβέρνησης, τα οποία συνέβαλαν στην μείωσή του κατά 144 δις ευρώ. Παρ’ όλα αυτά, το κρατικό χρέος εξακολουθεί να αυξάνει με αχαλίνωτους ρυθμούς. Σε συνθήκες παρατεταμένης ύφεσης του οικονομικού μας συστήματος, το δημόσιο χρέος δεν μπορεί να καταστεί βιώσιμο και δυστυχώς θα συνεχίσει να αποσυνθέτει τον παραγωγικό ιστό της ελληνικής κοινωνίας.      

 

 

This entry was posted in Δημόσια Οικονομικά. Bookmark the permalink.