Η Χώρα Απειλείται με Άτακτη Χρεοκοπία

Την τρέχουσα βδομάδα δημοσιοποιήθηκαν στατιστικά στοιχεία, για την πορεία των Δημοσίων Οικονομικών από τρεις επίσημες πηγές. Την Τράπεζα της Ελλάδος, το Υπουργείο Οικονομικών και την ΕΛΣΤΑΤ. Για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, το Υπουργείο Οικονομικών εκτιμά ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είχε πρωτογενές πλεόνασμα 2,65 δις ευρώ.
Αντίθετα, για την περίοδο αυτή η Τράπεζα της Ελλάδος υποστηρίζει ότι ο κρατικός προϋπολογισμός είχε πρωτογενές έλλειμμα -3,32 δις ευρώ. Παράλληλα, η ΕΛΣΤΑΤ επισημαίνει ότι την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2013, το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο εκπληκτικό ποσό των -17,6 δις ευρώ έναντι -2,1 δις ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2012. Δηλαδή, την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου 2012/2013, το πρωτογενές έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης αυξήθηκε 8,5 φορές!
Τα Δημόσια Οικονομικά της χώρας είναι σε άθλια κατάσταση. Το 2014 προβλέπεται να είναι πολύ χειρότερη δημοσιονομική χρονιά σε σύγκριση με το 2013. Το δημόσιο χρέος αναμένεται να σημειώσει περαιτέρω αύξηση, απειλώντας με άτακτη χρεοκοπία τη χώρα μας. Η δραματική μείωση των κρατικών εσόδων, η παρατεταμένη ύφεση που μαστίζει την εθνική μας οικονομία, η διατήρηση των δαπανών εξυπηρέτησης του δημοσίου χρέους σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, η διαφθορά του πολιτικού συστήματος, η τεράστια εισφοροδιαφυγή, η υπέρμετρη φοροδιαφυγή, κ.λπ., συνθέτουν το εκρηκτικό μείγμα, που μπορεί να εξαναγκάσει τη χώρα μας, να κηρύξει χρεοστάσιο το 2014. Και μάλιστα σε εκλογική χρονική περίοδο.

This entry was posted in Γενικά. Bookmark the permalink.