«Πολύπλοκη Διαδικασία η Οικονομική Ανάπτυξη!»

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Πολιτικά Θέματα» τον Ιανουάριο του 2011.

Οι υποβολείς της κυβέρνησης σαν το ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών), ισχυρίζονται ότι με το άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, θα πάρει μπρος η εθνική μας οικονομία και έτσι η χώρα θα εισέλθει σε αναπτυξιακή τροχιά. Η κυβέρνηση προγραμματίζει τους επόμενους μήνες, με τη θέσπιση του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, να καταργηθούν οι υφιστάμενοι περιορισμοί σε 200 τουλάχιστον κλειστά επαγγέλματα. Τα κυβερνητικά φερέφωνα, αν και γνωρίζουν τις ατραπούς να κατέχουν σε όλες τις πολιτικές συνθήκες σημαντικά χρυσοφόρα πόστα στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, δίνουν την εντύπωση ότι αγνοούν βασικές αρχές της οικονομικής επιστήμης.

Η επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών απαιτεί την προώθηση της ανταγωνιστικότητας του οικονομικού συστήματος. Διάφοροι κοινωνικοί, οικονομικοί, πολιτικοί, γεωπολιτικοί και δημογραφικοί παράγοντες, συνδράμουν στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μιας χώρας. Η άνοδος των εξαγωγών, η πειθαρχία των δημόσιων οικονομικών, η ισορροπία στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, η προσέλκυση ξένων κεφαλαίων για άμεσες επενδύσεις, η καταπολέμηση της διαφθοράς και της γραφειοκρατίας στη δημόσια διοίκηση, η πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, η ενθάρρυνση της έρευνας, η βελτίωση της ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος, η εύρυθμη λειτουργία του θεσμού της δικαιοσύνης, κ.λ,π., αποτελούν παράγοντες οι οποίοι συντελούν στην άνοδο της ανταγωνιστικής θέσης μιας χώρας και άρα στην επίτευξη υψηλών αναπτυξιακών ρυθμών.

Αναμφίβολα, η οικονομική ανάπτυξη συνιστά μια πολύπλοκη διαδικασία, τα θετικά αποτελέσματα της οποίας γίνονται φανερά στο μακροχρόνιο. Η κατάρρευση των δημόσιων οικονομικών και η αποτελμάτωση της εθνικής μας οικονομίας μετά το 2008, αντανακλά την αποτυχία του δικομματικού πολιτικού συστήματος, να ανταποκριθεί στην απαίτηση της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας του οικονομικού μας συστήματος. Η σημερινή κυβέρνηση καλείται να υλοποιήσει κοινωνικούς και οικονομικούς θεσμικούς στόχους, οι οποίοι θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί μερικές δεκαετίες πριν. Ωστόσο, το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο και  οι καρεκλοκένταυροι υποβολείς της  κυβερνητικής εξουσίας, δεν θα πρέπει να λησμονούν ότι η αποφυγή μιας ενδεχόμενης πτώχευσης της Ελλάδας, προϋποθέτει τη σημαντική αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας της εθνικής οικονομίας.

 

Advertisements
This entry was posted in Ανταγωνιστικότητα & Οικονομική Ανάπτυξη and tagged , , , , . Bookmark the permalink.