Βιβλία

  • Οδοιπορικό της ελληνικής οικονομίας
  • Σύγχρονη Οικονομετρία
  • Διεθνείς οικονομικές σχέσεις, (Θεωρία, μεθοδολογία, εφαρμογές)
  • Το διεθνές οικονομικό σύστημα
  • Ελληνική οικονομία
  • Ανάπτυξη και σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας

Οι ερευνητικές-συγγραφικές μου δραστηριότητες εστιάζονται στους χώρους των Οικονομικών Διακυμάνσεων, της Βιομηχανικής Θεωρίας και Πολιτικής, της Ανταγωνιστικότητας, της Εφαρμοσμένης Οικονομετρίας, της Οικονομικής Ανάπτυξης, των Δημοσίων Οικονομικών, των Διεθνών Οικονομικών και της Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής. Το δημοσιευμένο επιστημονικό-συγγραφικό μου έργο υπερβαίνει τις 200 δημοσιεύσεις, όπως άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, βιβλία, μονογραφίες, ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και διάφορες ερευνητικές μελέτες.

Βάμβουκας, Γεώργιος Α.